12:00 Haaksbergen - aangepast om 15:52

Werkzaamheden deel Veldmaterstraat

Op een deel van de Veldmaterstraat vinden binnenkort wegwerkzaamheden plaats. Het gaat om het deel vanaf het spoor tot kort voor de Wagnerstraat. De uitvoering van het werk wordt in twee delen geknipt om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Op 24 oktober wordt ermee gestart. Naar verwachting is de aannemer eind november klaar. Over de wegwerkzaamheden en de timing heeft de gemeente overleg gehad met de winkeliersvereniging in de Veldmaat. 

De bovenste asfaltlaag wordt vernieuwd en de breedte van de rode fietsstroken wordt aangepast aan landelijke richtlijnen. Verder worden op verschillende plekken parkeerplaatsen en trottoir opnieuw bestraat. Ook worden de bochten bij de Mozartstraat en Beethovenstraat aangepast. De gemeente heeft gekozen voor duurzaam asfalt. Dit type asfalt hoeft niet verhit te worden, waardoor 5000 m3 aardgas en 11.022 kilo CO2 wordt bespaard.

Duurzaam asfalt
De levensduur van het product is gelijk aan gewoon asfalt en in sommige gevallen zelfs langer, omdat het flexibeler blijft en haarscheurtjes die na verloop van tijd ontstaan soms weer dicht kunnen vloeien bij warm weer. De uitvoering van het werk wordt zoals gezegd in twee delen gedaan. Het eerste deel, vanaf het spoor tot de Kolenbranderweg, wordt dit jaar uitgevoerd. Het tweede deel vanaf de Kolenbranderweg tot de Wagnerstraat wordt begin volgend jaar uitgevoerd, gecombineerd met de aanleg van een riool tussen de Sweelinckstraat en de Wagnerstraat.

Hengelosestraat
De werkzaamheden vinden plaats op een moment dat ook de Hengelosestraat er ter hoogte van de Veldmaterstraat uit ligt voor het aanleggen van een rotonde. Uitvoering van het werk op een ander moment zou opnieuw tijdelijke overlast betekenen. Bovendien gaat er nu toch minder verkeer over de Veldmaterstraat door de werkzaamheden aan de Hengelosestraat. Op de Veldmaterstraat wordt verkeer via borden naar de juiste route gewezen. Met hulpdiensten is afstemming geweest. Omwonenden en de sportverenigingen zijn of worden schriftelijk geïnformeerd.