10:00 Haaksbergen - aangepast om 10:35

Wijkagent Gea Groothuis: de jaarwisseling

Er staat ons wederom allen een bijzondere jaarwisseling te wachten. Een jaarwisseling die nog steeds in het teken staat van corona.

Er zijn onlangs weer nieuwe maatregelen afgekondigd. Voor schoolgaande kinderen in het basisonderwijs is de kerstvakantie vervroegd. Het dringende advies niet meer dan vier personen tegelijk te ontvangen per dag tijdens de feestdagen. Niet essentiële winkels en de horeca moeten sluiten om 17.00 uur. Tevens heeft het kabinet ook voor de komende jaarwisseling besloten opnieuw een vuurwerkverbod in te voeren.
Dat betekent dat er geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden. Alleen fop- en schertsvuurwerk ( categorie F1) is deze jaarwisseling toegestaan. Dit vuurwerk is dan ook het gehele jaar gewoon verkrijgbaar.

Elk jaar zorgt vuurwerk voor extra drukte op de spoedeisende hulp, bij huisartsenposten, bij de collega’s van de brandweer, de boa’s en onszelf. 

Corona drukt nog steeds een stempel op ons normale doen en laten. Maar zeer zeker op de zorg en het al belaste zorg personeel. Niemand vindt deze maatregelen leuk, echt niemand, ook wij niet. 

Toch wil ik u vragen om ook de komende feestdagen u aan de regels te houden. Corona zal voorlopig in ons midden blijven, het is nog lang niet weg. Wat we wel kunnen doen is er samen zorg voor dragen dat de besmettingen binnen de perken blijft. Alleen samen lukt het ons! Kunnen we op u rekenen?

Ik hoop oprecht dat de volgende jaarwisseling er weer anders uit zal mogen zien dan deze. Namens al mijn collega’s van politie Haaksbergen wens ik u een goed maar vooral gezond 2022 toe! 

Politie Haaksbergen

Gea Groothuis
Wijkagent  Zienesch – “t Wolferink – ‘t Varck

 

.