09:03 Haaksbergen - aangepast om 09:03

De dierenbescherming zoekt collectanten

Collecteweek van 3 oktober t/m 9 oktober

HAAKSBERGEN – De medewerkers en vrijwilligers van de Dierenbescherming zetten zich onvermoeibaar in voor het realiseren van onze droom “een wereld waarin de belangen van dieren vanzelfsprekend worden meegenomen in het denken en handelen van mensen Ze doen dit met liefde, maar kunnen dit alleen blijven doen met de steun van leden, donateurs en gulle gevers. In de week van 3 oktober t/m 9 oktober vraagt de organisatie om steun tijdens de jaarlijkse collecteweek.

Meld je aan
Hoe meer collectanten aan de slag gaan, hoe groter de opbrengst voor hulp aan dieren in nood. Help de Dierenbescherming in de strijd tegen dierenleed en meld je aan als (online) collectant. www.dierenbescherming.nl/collecte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Alice Vernout-Kemper, Projectcoördinator collecte / T 088 811 3000/ collecte@dierenbescherming.nl.